GARANTİ ŞARTLARI VE İADE POLİTİKASI

-        Garanti süreleri ve koşulları ile ilgili bilgiler her ürünün içerisinde yer alan garanti belgesinde açıkça ifade edilmektedir ve bu garantiye dair hususlar her ürün bazında değişiklik gösterebilir. Garanti Belgesinin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu ve bu sorumluluğun yerine getirildiğinin ispatı kanunen Satıcı’ya ait olup, garanti belgesi kağıt üzerinde yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısıyla verilebilir. Garanti Belgesi’nin tüketici tarafından talep edilmesi halinde kağıt üzerinde yazılı olarak verilmesi zorunludur. Satın alınan ürünlere ilişkin faturalar garanti belgesi yerine geçmemektedir.

 

-        Garanti süresi elektronik ürünlerde ürünün tüketiciye teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır. Garanti süresinin başka bir ölçü birimi ile belirlenmesi halinde garanti süresi bu ölçü birimi dolana kadar geçerlidir.
 

-        Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda siz müşterilerimiz,


a) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,


b) Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,


c) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,


d) İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini kullanabilir.

Ücretsiz onarım hakkının kullanılması halinde, satıcı herhangi bir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici bu hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir.

 

Tüketicinin ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde, malın, garanti süresi içinde tekrar arızalanması, tamiri için gereken azami sürenin aşılması, tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi, durumlarında; malın bedel iadesi, ayıp oranında bedel indirimi veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi talep edilebilir.

Malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması halinde, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanılabilir. Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri, ayıbın önemi ve diğer seçimlik haklara başvurmanın müşteri açısından sorun teşkil edip etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır.

 

Tüketicinin, malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakkını seçmesi durumunda satıcı, üretici veya ithalatçının, malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi talebinin kendilerine bildirilmesinden itibaren azami otuz iş günü içerisinde, bu talebi yerine getirmesi zorunludur.

-        Garanti uygulaması sırasında değiştirilen ürünün garanti süresi, satın alınan ürünün kalan garanti süresi ile sınırlı olup, onarım amaçlı servise giren ürünlerin serviste geçirdikleri süre garanti süresine eklenir. Her halde servise gönderilen ürünün tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın garanti süresi içerisinde yetkili servis istasyonuna veya satıcıya tesliminden itibaren arızasının on iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçının; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmesi zorunludur. Benzer özelliklere sahip başka bir malın tüketici tarafından istenmemesi halinde üretici veya ithalatçılar bu yükümlülükten kurtulur.

 

-        Tüketici arıza bildirimini; telefon, faks, e-posta, iadeli taahhütlü mektup ve benzeri bir yolla yapabilir. Uyuşmazlık halinde bildirime ilişkin ispat yükümlülüğü tüketiciye aittir. Malın tamirinin tamamlandığı tarih tüketiciye telefon, kısa mesaj, faks, e-posta, iadeli taahhütlü mektup ve benzeri bir yolla bildirilir. Uyuşmazlık halinde bildirime ilişkin ispat yükümlülüğü yetkili servis istasyonuna aittir. Malın garanti süresi dışında, servis istasyonları tarafından verilen montaj, bakım ve onarım hizmetiyle ilgili olarak, bir yıl içerisinde aynı arızanın tekrarı halinde tüketiciden herhangi bir isim altında ücret istenemez. Şu kadar ki tüketicinin malı kullanım kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanmasından kaynaklanan arızalar bu madde kapsamı dışındadır.

-        Ürünün kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı içerisinde değerlendirilmez. Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadığının, yetkili servis istasyonları, yetkili servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla; malın satıcısı, ithalatçısı veya üreticisinden birisi tarafından mala ilişkin azami tamir süresi içerisinde düzenlenen raporla belirlenmesi ve bu raporun bir nüshasının tüketiciye verilmesi zorunludur. Tüketiciler, ikinci fıkrada belirtilen rapora ilişkin olarak bilirkişi tarafından tespit yapılması talebiyle uyuşmazlığın parasal değerini dikkate alarak tüketici hakem heyetine veya tüketici mahkemesine başvurabilir.

 

-        Cayma hakkı kapsamında yapılan iadelerde aşağıda belirtilen hususlara dikkatinizi çekmek isteriz;

-        İadeye konu ürünün kullanımının mutat kullanım sınırında kalması gereklidir,

-        İadeye konu ürünün mümkünse orijinal kutusunda ve kullanıma bağlı zarar görmemiş şekilde Şirketimize gönderilmesi gereklidir,

-        İade gönderimi sağlanırken tüm tamamlayıcı aksesuarlarının kutuya eklenmesi gereklidir,

-        İadeye konu ürün yanında varsa promosyon olarak gönderilen ürünün birlikte hasarsız şekilde tarafımıza gönderilmesi gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen şartları taşımayan iade gönderilerinde, mutat kullanım sınırının aşılması nedeniyle ürünlerin iadesi kabul edilmeyecektir ve para iadesi yapılmayacaktır. İade talebi reddedilen ürün tarafınıza geri gönderilecektir. Ürünlerle ilgili teknik yardım almak için ürünlere ait ürününüzün garanti belgesi/ kullanım kılavuzunda yer alan yönergeleri izleyerek daha kısa sürede yardım alabilirsiniz.

 

 

Garanti Belgesi ve buna bağlı yükümlülükler ile ilgili olarak şikayet ve itirazlarınız konusunda başvurularınızı tüketici mahkemelerine ve il/ilçe tüketici hakem heyetlerine iletebilirsiniz.

 

 

 

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Sizlere en iyi alışveriş deneyimini sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için Kvkk sözleşmesini inceleyebilirsiniz.